Printti

Esitteet ja lehdet, sekä paljon muuta printtiä!

Suunnittelemme esitteet ja lehdet, flyerit, folderit, ilmoitukset, julisteet sekä käyntikortit. Huolella ideoimme jokaisen yksityiskohdan, joista syntyy yhteneväinen kokonaisuus. Printtiosuudesta löydät joitakin suunnittelemiamme materiaaleja. Vaikkakin maailma muuttuu ja enenevissä määrin suuntaudutaan sähköisen markkinoinnin puolelle, niin tarvetta silti löytyy myös painetulle sanalle, kuvalle ja sanomalle. 

  • Esitteet ja lehdet
  • Suorapostitus
  • Flyerit
  • Käyntikortit
  • Ilmoitukset

ESITTEET JA LEHDET
Hoidamme esitteen ja lehden taittotyöt. Suunnittelemme ja huolehdimme esitteen sekä lehden visuaalisesta ilmeestä, muokkaamme sisällön, suunnittelemme ja stilisoimme tekstit ja oivallamme osuvan otsikoinnin sekä ideoimme kuvatekstit. 

FLYERIT
Suunnittelemme flyerit eli lentolehtiset joko yrityskuvaa tukevan ilmeen, tai yksilöidyn infopaketin ja etujen keinoin. Flyeriin eli lentolehtiseen on helppo kasata oleellisin tieto tarjoamistaan palveluista, tapahtumasta, tilaisuudesta tai tuotteista.

FOLDERIT
Suunnittelemme folderiin eli kansioon myös muut tarvittavat materiaalit, mm: käyntikortit, esitteet ja lomakkeet. Folderiin on kätevä kasata informatiivinen tietopaketti, joka on helposti löydettävissä samoista kansista.

ILMOITUKSET
Suunnittelemme ilmoitukset, jotka ilmentävät yrityksesi tai yhteisösi tuotteita ja palveluita. Luomme sekä ideoimme ilmoituksen ulkoasun, sisällön ja iskevän otsikon.

JULISTEET
Suunnittelemme julisteet, joissa on lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu informaatio mm. tuotteesta, palvelusta tai tapahtumasta. Juliste toimii hyvänä tukimateriaalina kampanjoissa, messuilla, myymälässä sekä eri tilaisuuksissa, kun haluat lisäarvoa edustamallesi palvelulle, asialle tai tuotteelle.

KÄYNTIKORTIT
Suunnittelemme käyntikortit, jotka ovat yksilöllisiä. Käyntikortti voi olla persoonallinen tai virallinen, rippuen edustamastasi tahosta sekä tehtävänkuvasta. 

Luomamme yrityskuvakokonaisuuden löydät Yrityskuvat-sivulta. Suunnittelemamme ja toteuttamamme kotisivut löytyvät omalta sivulta ja Työnäytteistä löydät muita jättämiämme jälkiä eli referenssejä. 

Alla näet listaa luovuutemme kohteista. Jos tarvitset jotain, mikä listalta puuttuu, niin otathan reilusti yhteyttä. Vain mielikuvitus luo rajat ja sehän on lähes rajaton!

• autoteippaukset
• esitteet
• etiketit
• Facebook-sivut
• folderit
• ikkunateippaukset
• ilmoitukset
• julisteet ja roll-upit
• kirjekuoret
• kotisivut
• käyntikortit
• logot
• lomakkeet
• markkinointimateriaalit
• messumateriaalit
• myymälämateriaalit
• pakkaukset
• radiomainokset
• ulkomainonta

 

 Kun työ on nautinto, elämä on ilo.