SUUNNITTELEMME YKSILÖLLISET ILMOITUKSET, JULISTEET JA KÄYNTIKORTIT

Suunnittelemme ilmoitukset sekä julisteet, jotka ilmentävät yrityksesi tai yhteisösi tuotteita ja palveluita. Luomme sisällön ja ideoimme osuvat otsikot. Käyntikortit saavat yksilöllisen ulkoasun, joita kehtaa ojentaa.

ILMOITUKSET

Yrityskuvan sekä edustamasi tahon kokonaisuuteen kuuluu myös ilmoituslinja, joka tukee sekä puhuu samaa kieltä muun markkinointiin ja mainontaan käytetyn materiaalin kanssa. Suunnittelemme ilmoituksen ulkoasun, luomme sisällön ja ideoimme iskevän otsikon.

Toisinaan on tarpeen ilmoitus, joka kertoo tapahtumasta tai ajankohtaisesta aiheesta. Ilmoituksella tuetaan yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen palveluiden tai tuotteiden julkituloa ja edistetään myyntiä. Toisinaan on tarve imagomainonnalle, jossa kiilotetaan yrityskuvaa ja kerrotaan omista arvoista. Niin tai näin, niin ilmoitus ilmentää yrityksen, yheisön tai yhdistyksen tuotteita ja palveluita. Ilmoitus toimii sekä sähköisessä markkinoinnissa että painettuna versiona. Julkaisutapaa sekä sisältöä suunniteltaessa ja miettiessä on hyvä huomioida kohderyhmä, joka pyritään ilmoituksen keinoin aktivoimaan.

JULISTEET

Suunnittelemme julisteet, joissa on lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu informaatio mm. tuotteesta, tapahtumasta tai palvelusta. Juliste toimii hyvänä tukimateriaalina kampanjoissa, messuilla, myymälässä sekä eri tilaisuuksissa kun haluat lisäarvoa edustamallesi palvelulle, asialle tai tuotteelle. Suunnittelemme julisteen, jossa ytimekäs otsikko kertoo oleellisimman tiedon ja kuva tai grafiikka tukee sujuvasti sanomaa.

Juliste voi olla mainosjuliste tai kantaaottava juliste ja tietysti myös sisustuksellinen elementti, kunhan kehykset ovat kohdillaan. Juliste voi viestiä asian pelkällä kuvalla, mutta teksti tukee sekä avaa julisteen sanomaa. Julisteiden pääasiallinen tavoite on kerätä huomiota. Me suunnittelemme julisteet kohteeseen kuin kohteeseen sekä tapahtumaan joissa on ytimekäs info!

KÄYNTIKORTIT • MESSUKORTIT • KANTA-ASIAKASKORTIT

Suunnittelemme käyntikortit, jotka ovat yksilöllisiä. Käyntikortti voi olla persoonallinen tai virallinen, rippuen edustamastasi tahosta sekä tehtävänkuvasta. Käyntikortti voi sisältää lyhyen informatiivisen osuuden tarjoamistasi palveluista ja yrityksestäsi. Käyntikortissa voi olla jokin arvojasi tukeva mietelmä tai humoristinen lausahdus.

Käyntikortti on helppo ojentaa sekä vastaanottaa tapaamisissa ja jättää muisto käynnistäsi sekä itsestäsi. Käyntikortti on kätevä käytössä ja voi samalla toimia kanta-asiakaskorttina yrityksellesi.

Messukortit toimivat ytimekkäinä informaation lähteinä. Niihin voi liittää myös aktivoivan kilpailun kävijöiden kesken!

Olet sitten yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen edustaja, niin yhdellä kädenojennuksella voit tarjota itsestäsi pienen infopaketin: käyntikortin. Pieni kortti voi luoda suuria mahdollisuuksia!

 – ”MITÄ TAHANSA VOI TAPAHTUA,  KUNHAN USKOO HAAVEISIIN… KUNHAN PELLEILEN, PAINU TÖIHIN SIITÄ!” –